Matematik dersi pek çok öğrenci için öğrenmesi son derece zor bir derstir. Söz konusu dersten başarılı olabilmek için pek çok kişi özel dersler almakta, dershaneye gitmekte ya da özel kurslardan faydalanmaktadır. Ancak söz konusu derste başarılı olabilmek için üzerinde durulması gereken en önemli şey kesinlikle önyargılardan kurtulmak olmalıdır. Matematiğin zor bir ders olduğu ve matematik problemlerinin çözülmesinin son derece zor olduğu gibi önyargılardan kurtulmak ve her matematik probleminin bir sonucunun olduğunu düşünerek bu sonuca mümkün olan en kısa sürede gitmek için çabalamak söz konusu dersten başarı ile geçebilmenin ön koşuludur.

Matematik dersinde başarının sağlanabilmesi için ilk koşulun zihni boşaltmak olduğu söylenebilir. Bunun ardından konuların tek tek ilerlemesi ve ilk aşamada dört işlemle ilgili bilgilerin tam olarak oturtması gerekmektedir. Temel matematik bilgilerinin oturmadığı bir zihinde daha karmaşık işlemlerin yapılması son derece zordur. Yani toplama, çıkartma, çarpma, bölme gibi işlemlerin nasıl yapılacağı ve hangi sıra ile yapılması gerektiğine ilişkin temel kurallar kesinlikle ilk aşamada öğrenilmesi gereken kurallardır. Bunun yanında sayma sayılar, reel sayılar, doğal sayılar, etkisiz eleman, yutan eleman gibi temel matematik kavramlarının bilinmesi de matematik dersinde başarı sağlamak isteyenlerin olmazsa olmazları arasında bulunmaktadır.

Daha karmaşık problemlerin ve mantık sorularının çözümünde mutlaka hangi verinin nereye yerleştirileceği kağıda yazılmalı ve zihne yerleştirilmelidir. Aynı zamanda bu tip sorularda soruyu iyi okumak ve anlamak son derece önemlidir. Matematik dersinde başarı temelde dikkatle sağlanacaktır. Dikkat eksik olduğunda doğru cevabı bulmak zorlaşacaktır.

Temel bilgileri bilen, Matematik dersine giriş konusunda kafasında az çok belirli veriler oluşmuş olan kişi daha da ilerlemek için bazı konular için oluşturulmuş formülleri ezberleme yoluna gidebilir. Bunun yanında sık çıkan soru tipleri konusunda tavsiyeler almak için özel öğretmenden destek alabilir. Bunun yanında dershaneye kaydolmak da öğrencinin disipline olması açısından faydalı olabilir. Temelde matematik dersinde başarı sağlamak öğrencinin, dikkati ve yoğunlaşması ile ilgilidir. Diğer faktörler ise ikinci dereceden etkilidir.